# متن_ادبی

جمله ای زیبا

  دوست دارم هدیه ایست که هرقلبی فهم گرفتنش راندارد قیمتی داردکه هرکسی توان پرداختش راندارد   جمله ایست که هرکس لیاقت شنیدنش راندارد موافقی؟؟؟؟؟  
/ 3 نظر / 32 بازدید

الاکلنگ

  زندگی مثل یه الاکلنگ میمونه. پرازبالاوپایین اماوقتی پایین هستیدیه دوست خوب میاد ومیشینه روی اون طرف الاکلنگ تقدیم به همه دوستای خوب مثل خودم      
/ 4 نظر / 27 بازدید