# متن_ادبی

جمله ای زیبا

  دوست دارم هدیه ایست که هرقلبی فهم گرفتنش راندارد قیمتی داردکه هرکسی توان پرداختش راندارد   جمله ایست که هرکس لیاقت شنیدنش راندارد موافقی؟؟؟؟؟  
/ 3 نظر / 11 بازدید

الاکلنگ

  زندگی مثل یه الاکلنگ میمونه. پرازبالاوپایین اماوقتی پایین هستیدیه دوست خوب میاد ومیشینه روی اون طرف الاکلنگ تقدیم به همه دوستای خوب مثل خودم      
/ 4 نظر / 12 بازدید

دوست

 دوست کسی است که: اولین قطره ی اشک تورومیبینه   دومیش روپاک میکنه و سومیش روبه خنده تبدیل میکنه   همچین دوستی هستی؟؟      
/ 2 نظر / 11 بازدید